Sogn Hagelab i tidskriftet Hypen

Sogn Hagelabs Blågrønne overvannsprosjekt gis bred omtale, hele 8 sider, i det internasjonale kolonihageforbundets tidskrift Hyphen (nr. 76) som kommer både på engelsk, tysk og fransk.
 
I 2021 mottok prosjektet diplom i kategorien innovativt prosjekt basert på våre blågrønne og naturbaserte løsninger for håndtering av styrtregn og overvann og samarbeidet mellom hagekolonien, forskning og forvaltning. Arbeidet er nå omtalt i det internasjonale kolonihageforbundets tidsskrift som når ut til kolonister over hele verden.
 
Les mer her

Internasjonal diplom for nyskapende prosjekt

Det internasjonale kolonihageforbundet har tildelt Sogn Hagekoloni og Sogn Hagelab sitt forskningsprosjekt “Storm Water Management” diplom for nyskapende prosjekter i forbindelse med den internasjonale kolonihagekonferansen i 2021.

Prosjektet inngår i et større forskningsprosjekt kalt New Water Ways, og er et samarbeid med NIVA – Norsk Institutt for Vannforskning, VAV (Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune), Oslo Kommune og flere forskningsmiljøer. Formålet er å studere og teste ut løsninger for håndtering av overvann i urbane områder. 

Fédération Internationale des Jardins Familiaux (det internasjonale kolonihageforbundet) hedrer det store engasjementet hos Sogns kolonister i et forbilledlig og fremtidsrettet prosjekt for å møte dagsaktuelle utfordringer og bidra til bærekraftig utvikling.  Forbundet skriver videre at prosjektet er et godt eksempel for andre private hagebrukere, så vel som politikere og forvaltning både i Norge og internasjonalt og viser betydningen av kolonihagenes arbeid med og for miljøet.

Les mer i selve presentasjonen her

Regnbed med blomster
Regnbed med blomster

Omvisninger

Vi gir gjerne omvisninger rundt i hagekolonien og fortelle om de blågrønne løsningene til grupper som ønsker dette. Ta kontakt med oss for å høre om dette.

Regnbed med blomster

Vi videreutvikler nettsiden høst 2021, det er for tiden derfor noen poster og sider som er under utvikling.

Storknebb
Storknebb

Valg av planter for regnbed

Valg av planter for regnbed

Planter som skal stå i et regnbed må tåle både mye regn og lengre perioder med lite regn.

I løpet av det siste året har vi kartlagt, designet og i felleskap laget planteplaner for regbedene i Sogn Hagekoloni. I mai skjer plantingen! Her skal vi kombinere eksisterende planter som allerede finnes i hagekolonien med innkjøpte planter.

Det er mange muligheter når man skal plante i et regnbed og i hvert tilfelle må stedsegne vurderinger gjøres. Her er en kort oppsummering av noen hensyn det er viktig å vurdere.

  1. Tåle våte og tørre perioder: Plantene må tåle både mye regn og tørre perioder: Et regnbed, selv om navnet kanskje sier noe annet, står tørt i lengre perioder. Et regnbed er forskjellig fra en våtmark, hvor plantene står i vann hele tiden. Dette er noe av det aller viktigste å huske på.
  2. Stedegenhet: hvordan passer planten inn på det aktuelle stedet mht til lys og jord?
  3. Herdighet: hvilken herdighetssone og klima er planten beregnet på? På Hageselskapets nettsider kan du sjekke klimasonekart og herdighetssoner for ditt område.
  4. Samspill med andre vekster: spiller planten på lag eller dominerer den?
  5. Er arten på fremmedartslista? Fremmedartslista til Artsdatabanken gir en oversikt over fremmede arter som utgjør høy eller svært høy risiko for naturmangfoldet her til lands. Det som angis er en vurdering av risiko, ikke ønskethet, men er arten listet bør man gjøre nærmere vurderinger.
  6. Er plantene pollinatorvennlig? Særlig i byen er det viktig å tenke på å bidra positivt til biomangfoldet der man kan. Bier, humler og andre innsekter er avhengig av blomstenes pollen og nektar. På Blomstermeny.no finner du oversikt over pollinatorvennlige arter.
  7. Tilgjengelighet: hvor lett er planten å få tak i? Noen planter som er velegnet for regnbed, kan fortsatt være vanskelig å få tak i på kort varsel. Så det krever litt planlegging.

Snart er vi ferdige med planteplanene for løsningene i Sogn Hagekoloni. Oppdatering følger!