Home

Sogn Hagelab er en inspirasjonshage og levende læringslab om naturbaserte løsninger for godt bymiljø. Legger du turen til Sogn Hagekoloni vil du se ulike blågrønne løsninger for overvannshåndtering. Gjennom eksperimentering og samarbeid mellom forskning og lokalmiljø etableres ulike løsninger. På grunn av COVID-19 har vi i sommer ingen større arrangementer. Skjøtsel og arbeid med strukturene tas dog hånd om. Følg gjerne med på Instagram.

Bli kjent med de blågrønne løsningene i Sogn Hagekoloni:

Grønne tak

Regnbed

Lommevåtmark

Vadi

Vanntønner

Miniregnbed

Her finner du de ulike løsningene i Sogn Hagekoloni

Arrangementer

I Sogn Hagekoloni kan du se ulike blågrønne løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø. Hagekolonien er åpen i sesongen april-oktober. På grunn av COVID-19 er det per nå ikke planlagt åpne fellesarrangementer vår-sommer 2021.