Home

Sogn Hagelab er en inspirasjonshage og levende læringslab om naturbaserte løsninger for godt bymiljø. Legger du turen til Sogn Hagekoloni vil du se starten på ulike blågrønne løsninger for overvannshåndtering. Gjennom eksperimentering og samarbeid mellom forskning og lokalmiljø etableres ulike løsninger. Hagekolonien er vinterstengt. Vi sees igjen til våren! Portene åpnes igjen i april. I mellomtiden følge oss gjerne på Instagram.

Bli kjent med de blågrønne løsningene i Sogn Hagekoloni:

Grønne tak

Regnbed

Lommevåtmark

Vadi

Vanntønner

Miniregnbed

Her finner du de ulike løsningene i Sogn Hagekoloni

Arrangementer

I Sogn Hagekoloni vil du se ulike blågrønne løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø. Hagekolonien er åpen i sesongen april-oktober. Til våren blir det igjen flere åpne arrangementer du kan delta på.

Siste nytt

Innlegg fra bloggen