Regnbed

Regnbed er en beplantet forsenking i terrenget hvor vann lagres på overflaten og infiltrerer til grunnen. Det kan se ut som en vanlig blomsterbed, men holder på mye mer vann.

Hvordan fungerer regnbed?

Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenningen hindres skadelig oversvømmelse. Et regnbed bygges om med ulike lag. Dersom det er leirgrunn, slik som i Sogn Hagekoloni må man ha en drenering i bunnen. Bildet vise en typisk oppbygning av et regnbed. Mer om hvordan regnbed fungerer.

Oppbygning av et regnbed i leirjord. Kilde: Oslo Kommune Faktaark om Regnbed.

Regnbedene i Sogn Hagelab

Det er anlagt flere regnbed i hagekolonien og de har forskjellig stil og uttrykk. Det er et dobbelt regnbed på fellesplassen, og et terrasert regnbed i Bihagen. Se kartet nedenfor.

Faktaboks for de to beddene.

Regnbedet på fellesplassen

Regnbedet i Bihagen

Her finner du regnbedene

Hva forsker vi på?

tekst

Mer om regnbed

Liste med nyttig informasjon/referanser.

Oslo Kommunes faktaark om regnbed