Grønne tak

Grønne tak i Sogn Hagelab

Grønne tak er vegetasjonslag som monteres på eksisterende tak eller legges på nybygg.

Ekstensive grønne tak kjennetegnes ved et tynt lag av jord/vekstmedium og typiske planteartes innenfor sukkulenter, gress og moser.

Store arealer, spesielt i byene, er tak. Når det regner renner takvann rett ned på gateplan og kan skape problemer med overvann. Grønne tak fanger og forsinker regnvann, samtidig som de gjør godt for bier og andre insekter, og kjøler ned huset på varme dager. Grønne tak kommer i ulike typer, både tynne matter og tykkere dekker- avhengig av hva taket tåler og behov. I hagekolonien har vi på dugnad lagt sedummatter på to fellesbygg. Sedum er en sukkulent som også tåler tørre perioder.

Hvordan fungerer grønne tak?

De grønne takene i Sogn Hagelab

Det er anlagt to grønne tak på to fellesbygg med dugnadsinnsats.

Faktaboks.

Kart

Bilder av takene

Hva forsker vi på?

Vi er særlig interssert i om vi kan se noen utslag på hvordan et relativt tynt sedumdekke kan regulere innetemperaturen. Flere av hyttene i hagekolonien blir varme om sommeren. Det er etterhvert ganske god forståelse for, og data om, hvordan grønne tak bidrar til vannfordrøyning. Det er mindre data på temperaturregulering. Vedlikeholdsaspekter bl.a i forhold til om- og hvor ofte- man må vanne er interessant. I utgangspunktet er sedum veldig robust, men med mer ektremvær både veldig vått og veldig tørt – er vedlikehold en del av vurderingen.