Forskning

Hvordan kan vi gjennom samarbeid og eksperimentering få til gode bærekraftige løsninger i byen? I Sogn Hagelab forsker vi i felleskap på blågrønne løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø.

Samarbeid og samskaping

I Sogn Hagelab forsker vi på naturbaserte løsninger for godt bymiljø. Sogn Hagelab driftes per idag av NIVA i tett samarbeid med Sogn Hagekoloni, samt Oslo Kommune.

Er Sogn Hagelab relevant for ditt forskningsprosjekt? Et arrangement? Er du interessert i samarbeid, hører vi gjerne fra deg! Ta kontakt med oss: kontakt@sognhagelab.no

Nysgjerrig? Som del av arbeidet er det flere åpne arrangementer og aktiviteter. Disse annonseres på nettsiden. Bli med!

Data fra de blågrønne løsningene

Det er flere typer data som samles inn i Sogn Hagelab. Etter hvert som arbeidet skrider fram vil det deles på her på denne nettsiden.

Det går også å følge arbeidet med sensorer i de blågrønne strukturene på sognhagelab.niva-data.no.

Vi vil, hvis ressursene tillater det, jobbe videre med utformingen av datafremvisningen.

Vi vil gjerne ha studenter som ønsker å se nærmere på og bruke dataene i masteroppgaver. Er du interessert i dette kan du kontakt oss.

Studentoppgaver

Studenter er en viktig del av arbeidet i Sogn Hagelab. Studenter bidrar med større og mindre oppgaver, får praktisk erfaring og empiri til studentoppgaver.

Er du student og kunne tenke deg å gjøre student/prosjektoppgave i tilknytning til Sogn Hagelab. Ta kontakt! Her er oversikt over muligheter.

Flere studenter har allerede vært på utveksling fra Wageningen Universitet (WUR) i Nederland som praksisstudenter og masterstudenter i NIVA.

NMBU på Ås veileder masterstudenter i landskapsarkitektur knyttet til arbeidet.

Noen av våre studenter:

Sjoerd (2018, WUR, infiltrasjonstudier), Fiona (2018, WUR, grønne tak), Eskild (2019, UiO, medier og kommunikasjon), Bart (2019, WUR, hydrologi og landskap), Ingrid (2019-20, NMBU, landskapsarkitektur), Afethe (fra 2022, urban hydrologi).

Forskningsprosjekter

New Water Ways (2018-21)

Forskningsprosjekt ledet av NIVA og finansiert av Forskningsrådet om hvordan vi kan få til en mer bærekraftig urban overvannshåndtering. Sogn Hagelab og arbeidet i Sogn Hagekoloni er en av casene. https://newwaterways.no/

SH demo (2018-20)

NIVA-prosjekt om etablering av ulike blågrønne løsninger for overvannshåndtering i Sogn Hagekoloni for demonstrasjon og læring. Dette prosjektet la grunnlaget for etableringen av Sogn Hagelab sammen med Sogn Hagekoloni, Oslo Kommune VAV, NMBU.


iResponse (2015-2018)

Forskningsprosjekt ledet av NILU og finansiert av Forskningsrådet om bruk av digitale metoder og crowdsourcing i urban miljøforskning. NIVA ledet case om urban overvannshåndtering hvor Sogn Hagekoloni var et av områdene hvor det ble gjort undersøkelser. Arbeidet gav grunnlag for videre samarbeid med Sogn Hagekoloni. http://iresponse-rri.com/

Resultater og publikasjoner