Lommevåtmark

Det vi kaller en lommevåtmark er en liten konstruert våtmark. En konstruert våtmark er et konstruert forsenket område hvor vannstanden er i overflaten eller umiddelbart under overflaten, og som er dekket av våtmarksvegetasjon.

Hvordan fungerer en konstruert våtmark

Dette er en form hvor det hele tiden er vann. Den er fylt med våtmarksplanter så det er ikke en dam.

Lommevåtmarken i Sogn Hagelab

I hagekolonien har vi anlagt en liten våtmark i tilknytning til et terrassert regnbed. Vi kaller det en lommevåtmark fordi den er liten. Det er mye vann der våtmarken er anlagt, og den holder på mer vann enn et regnbed gjør.

Her finner du lommevåtmarken

Hva forsker vi på?

Det er ikke så vanlig å anlegge regnbed og våtmark sammen, så dette er endel av eksperimenteringen og læringen.

Regnbedet og våtmarken ligger også rett ved birøktingen så det er spennende også å observere hvordan biene vil bruke det nye elementet i nærområdet sitt, til f.eks å ta seg litt å drikke fra våtmarken – og å nyte godt av de pollinatorvennlige plantene som skal plantes i strukturene her.