Vanntønner

Sett vanntønnen under takrennen for å samle regnvann. Dersom man ønsker kan man bygge egen omramming til vanntønnen i ønsket stil.

Regn- og takvannsoppsamling kan bidra til å spare på drikkevannet og en mer helhetlig tilnærming til vannbruk. Oppsamling av regnvann til vanning bidrar til å forsinke takvann og evt. problemer med overvann. En tønne i seg selv er kanskje ikke så mye. Men tenk om et hundertalls hus/hytteeiere gjorde dette, da begynner det å monne.

Hvordan virker en vanntønne?

Oppsamling av regnvann til bruk i hagen etableres ved å koble takrenne til en tønne eller en tank, hvor regnet samles opp. Når vannet skal brukes, tappes det fra en kran i bunnen av tanken.

For å unngå forurensning med blader kan tilløpet fra takrennen forsynes med et filter.

Fra tønnen kan det etableres et overløp fra toppen av tønna til avløpsrøret eller f.eks ut i et regnbed i hagen.

Som tiltak for å redusere overvann til avløpsnettet under styrtregn vil effekten være begrenset. Dette fordi regnvannsbeholdere er små i forhold til de mengdene vann som faller når det virkelig regner. Men dersom mange nok benytter seg av slike løsninger, vil dette likevel kunne bidra til å hindre forurensende overløp. Og man behandler vannet mer helhetlig som en ressurs ved å ikke bruke springvannet til hagevanning.

Vanntønner i Sogn Hagelab

  • Sted: Sogn hagekoloni toaletthus sentralt & toaletthus øst + hos 20 private hytter/parseller som del av Sogn Hagelab.
  • Etablert: Sogn hagekoloni & NIVA, i perioden sept. 2018-Juni 2019
  • Fordeler: oppsamling og gjenbruk av takvann, temperert vann til vanning, redusert drikkevannsforbruk
  • Leverandører: diverse, vanntønner tilgjengelig i butikk (se nedenfor)
  • Forskning: vannstand, bruk, brukserfaringer

De ulike vanntønnene som inngår:

210 liters tønne mørk grønn plast

220 liters tønne sort plast  

310 liters tønne grønn plast

250 liters tønne plast/treimitasjon

200 liter sammenfoldbar tønne  

500 liters sammenfoldbar tønne

Hvor finner du vanntønner (på fellesarealene):

Mer om vanntønner

Oslo Kommunes faktaark