Om Sogn Hagelab

Om Sogn Hagelab

Sogn Hagelab er en levende lærings- og demonstrasjonslab i Sogn Hagekoloni der ulike blågrønne løsninger for overvannshåntering i felleskap utvikles, demonstreres og dokumenteres.

“Man lærer mye mer ved å gjøre det sammen og ved å kunne se de blågrønne løsningene fysisk” – hagekolonist

Fortetting av byen og mer styrtregn gjør det nødvendig å håndtere overvann i åpne naturbaserte løsninger. Hvert år forekommer overvannsskader til millioner av kroner i norske byer.

I Oslo kommunes strategi for overvannshåndtering (2014) er det en sterk oppfordring til å prøve og eksperimentere:

“Å tørre å teste nye løsninger, og ta lærdom er viktig for overvannsframtida.”

Sogn Hagelab er et samarbeid mellom Sogn Hagekoloni, Oslo Kommune, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og NMBU.

De blågrønne løsningene i hagekolonien er finansiert av Oslo Kommune og Sparebankstiftelsen. Forskning gjøres gjennom prosjektet New Water Ways om urban overvannshåndtering, finansiert av Norges Forskningsråd, samt gjennom NIVAs strategiske satsning på urbane vannutfordringer.

Sognhagelab.no driftes i perioden 2018-21 av NIVA, i tett samarbeid med Sogn Hagekoloni og de andre partnerene.

Mange arrangementer og aktiviteter vil skje mens Oslo er Europas Grønne Miljøhovedstad i 2019. Du er invitert til å bli med!

Ulike blågrønne løsninger

Se og lær om ulike blågrønne og naturbaserte løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø. Regnbed, vadi, lommevåtmark, grønne tak, vanntønner er under etablering.

Eksperimentering

Løsningene er også testanlegg for forskning på blågrønne løsninger. Ved eksperimentelt design, observasjon, og sanntidsmålinger følges strukturene opp.

Samarbeid og læring

Arbeidet er tuftet på samarbeid. Gjennom dialog og samskaping skrider løsningsdesign og gjennomføring frem. Erfaringer høstes og deles. Bli med!

Her finner du tegninger over de blågrønne strukturene som er under etablering.

Historien

April 2017: Det hele startet med en god frokost. Ildsjeler i Sogn Hagekoloni inviterer Oslo Kommune og NIVA til frokostmøte om miljøløsninger i hagekolonien. Det første frøet var sådd.

Juni-Sep 2017: NIVA gjenomfører i samarbeid med styret i Sogn Hagekoloni en kartbasert spørreundersøkelse om overvann og blågrønne løsninger i hagekolonien, som del av forskningsprosjektet iResponse.

Vinter 2018: NIVA sammen med Sogn Hagekoloni søker Oslo kommune og om støtte til å etablere blågrønne løsninger i hagen; for demonstrasjon, læring og positivt bidrag til overvannshåndtering og bymiljøet. Søknadene innvilges. Sogn Hagelab er igang.

Vår og sommer 2018: Gjennom felles planlegging og innsats utredes og designes stedstilpassede blågrønne løsninger for etablering i hagekolonien. Arbeidet inngår som case i forskningsprosjektet New Water Ways.

Høst 2018: Med felles innsats og sterk fremdrift etableres flere typer blågrønne løsninger i hagen; grønne tak, vanntønner, regnbed og andre blågrønne strukturer.

Vinter og vår 2019: De blågrønne løsningene i ferdigstilles; planteplaner lages og strukturene beplantes. Sparebankstiftelsen finansierer åpne arrangementer i hagekolonien som del av Miljøhovedstadsåret.

April 2019- : Årets hagekolonisesong er i gang. Det er flere åpne arrangementer utover våren. Historien og veien blir til mens vi går…… Kom å besøk oss!

Menneskene

Mange er involvert i arbeidet i Sogn Hagelab! Forskere, forvaltere, entreprenører, studenter, hagekolonister og andre frivillige jobber sammen om gode løsninger.

Her er noen av dem:

Sogn Hagekoloni:

Brynjar Bjerkem, Bente Mogård + alle de andre hagekolonistene som bidrar frivillig.

NIVA:

Line Barkved, Jayne Betina, Isabel Seifert, Sondre Meland, Peter Hanssen, Ingvild Skumlien Furuseth, Christian Vogelsang, Sindre Langaas.

Oslo Kommune:

Bent Braskerud

NMBU:

Ingrid Ødegård

Studenter:

Studenter er viktige bidragsytere i Sogn Hagelab:

Sjoerd (2018, infiltrasjonsmålinger-og analyse, WUR) Fiona (2018, grønne tak, WUR) Eskild (2019, medier og kommunikasjon, UiO) Bart (2019, hydrologi og landskap, WUR) Ingrid (2019-, landskapsarkitektur, NMBU)


Kontakt:

Line Barkved (NIVA):

Brynjar Bjerkem (Sogn Hagekoloni):

Partnere:

Støttet av: