Arrangementer

Har du noen ideer, noe du har lyst å arrangere sammen med oss? Forslag eller ønsker? Ta kontakt med oss!

Gaustadbekkens historie

Tid: Dato kommer!

Sted: Sted kommer

Gaustadbekkdalen har over de siste hundre årene forandret seg mye. Idag går mye av Gaustadbekken i rør. Det er planer om å bringe deler av bekkeløpet fram i dagen igjen, som ved Forskningsparken. Sogn Hagekoloni har vært del av landskapet i Gaustadbekkdalen siden 1920-tallet. NIVA har studert miljøhistorien og det blir foredrag om Gaustadbekkdalens miljøhistorie. Tidspunkt ikke satt.

Tidligere arrangementer

Forskningsdag: Blågrønne løsninger, læring og lek – 22.september 2019

IFLA Walk & Talk: Gaustadbekkdalen – 20.september 2019

Plantefest – planting i de blågrønne strukturene – 24.mai 2019

Oslo som blågrønn by – 26.mai 2019

Blågrønne løsninger i hagen – 16.juni 2019

Events