Arrangementer

Arrangementer

Blågrønne løsninger, læring og lek

Tid: 22.september 2019, kl 12-17

Sted: Sogn Hagekoloni


Åpent arrangement for alle. Del av Forskningsdagene 2019 som i år har tema ‘miljø’. Det blir fokus på blågrønne løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø, med korte foredrag, aktiviteter og omvisning.
Se program her!

IFLA Walk & Talk: Gaustadbekkdalen

Tid: 20.september 2019, kl 09-12

Sted: Forskningsparken til Sogn Hagekoloni

For deltakere på IFLA 2019. Guidet vandring om de blågrønne strukturene i Gaustadbekkdalen og Oslo Science Park.

Gaustadbekkens historie

Tid: Høst-dato kommer!

Sted: Sted kommer

Gaustadbekkdalen har over de siste hundre årene forandret seg mye. Idag går mye av Gaustadbekken i rør. Det er planer om å bringe deler av bekkeløpet fram i dagen igjen, som ved Forskningsparken. Sogn Hagekoloni har vært del av landskapet i Gaustadbekkdalen siden 1920-tallet. Kom på foredrag ved NIVA om Gaustadbekkdalens miljøhistorie.

Lyst å arrangere noe sammen med oss? Forslag eller ønsker? Ta kontakt med oss!

Tidligere arrangementer

Plantefest – planting i de blågrønne strukturene – 24.mai 2019

Oslo som blågrønn by – 26.mai 2019

Blågrønne løsninger i hagen – 16.juni 2019