Vadi

En vadi er en vegetasjonsdekket grønn forsenking som samler og frakter vann. De kalles også noen ganger grønne vannveier.

Hvordan fungerer en vadi?

Vadier utformes som en grønn grøft og kan ivareta alle trinn i 3-trinnsstrategien for å håndtere overvann. Det vil si at den infilterer, fordrøyer og frakter bort vann. Mindre regn infiltreres, kraftigere regn fordrøyes og ekstrem regn avledes trygt på overflaten. Vadier kan utformes og tilpasses som byromselementer med estetisk og biologisk verdi både i grønne områder og langs veier.

Vadien i Sogn Hagelab

I Hagekolonien er det anlagt en vadi i tilknytning til regbedene på fellesplassen. Vadien går langs hovedalléen på en av de grønne sidepartiene. Vadien skråner lett og har drenering i bunnen. På hele strekket nedover infiltrers, tas opp og fordrøyes regnvann i den grønne vannveien. Det vannet som ikke tas opp og brukes opp underveis ledes ut i et avløp ned mot det historiske bekkeløpet til Gaustadbekkdalen.

Vadi- foresenket-grønn vannvei
Vadien i Sogn Hagekoloni før beplanting 24.mai 2019 (foto: Leidolv Magelssen)

Her finner du vadien

[wpgmza id=”2″]

Hva forsker vi på

Vadien er bygget opp med en eksperimentell utforming slik at vi kan forske på ulike oppbygningsmåter. Det er tatt sikkerhetshensyn ved å lage en sikkerhetsnedløp i hvert av strekkene, slik at de ulike strekkene av vadien vil alltid fungere.

Mer om informasjon om vadi

Oslo Kommunes faktaark om Vadi (pdf)