Gaustadbekkens historie

Gaustadbekkens historie

Gaustadbekkens historie

by
152 152 people viewed this event.

Gaustadbekkdalen har over de siste hundre årene forandret seg mye. Idag går mye av Gaustadbekken i rør. Det er planer om å bringe deler av bekkeløpet fram i dagen igjen, som ved Forskningsparken. Sogn Hagekoloni har vært del av landskapet i Gaustadbekkdalen siden 1920-tallet. NIVA har studert miljøhistorien og det blir foredrag om Gaustadbekkdalens miljøhistorie. Tidspunkt i 2021 ikke satt.

Presentasjoner:

To register for this event please visit the following URL: http://kommer! →

 

Date And Time

-
 

Event Types

Share With Friends