Ressurser

Guider og ressurser

Her finner du lenker og materiell relevant for naturbaserte, blågrønne løsninger.

Oslo Kommunes faktaark om blågrønne overvannstiltak

Kommunen har laget faktaark om ulike blågrønne tiltak for å håndtere overvann på egen tomt og i byområder.

Blomstermeny for pollinerende arter (blomstermeny.no)

Tips til deg som ønsker en bievennlig og polinatorvennlig hage.

Nasjonal kunnskapsportal for overvann (Ovase.no)

Nettstedet ovase.no utvikles for å bli en felles nasjonal kunnskapsportal for overvann. Siden har mål om å samle info om overvann for alle på ett sted, for å støtte utviklingen mot bærekraftig og robust overvannsinfrastruktur i Norge.

Relevante rapporter

Anlegging av regnbed En billedkavalkade over 4 anlagte regnbed (NVE, 2013).

FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate (Statens Vegvesen, pdf) [i denne finnes det omfattende planteoversikt]