Omvisninger

Vi gir gjerne omvisninger rundt i hagekolonien og fortelle om de blågrønne løsningene til grupper som ønsker dette. Ta kontakt med oss for å høre om dette.

Regnbed med blomster

Vi videreutvikler nettsiden høst 2021, det er for tiden derfor noen poster og sider som er under utvikling.