Internasjonal diplom for nyskapende prosjekt

Det internasjonale kolonihageforbundet har tildelt Sogn Hagekoloni og Sogn Hagelab sitt forskningsprosjekt “Storm Water Management” diplom for nyskapende prosjekter i forbindelse med den internasjonale kolonihagekonferansen i 2021.

Prosjektet inngår i et større forskningsprosjekt kalt New Water Ways, og er et samarbeid med NIVA – Norsk Institutt for Vannforskning, VAV (Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune), Oslo Kommune og flere forskningsmiljøer. Formålet er å studere og teste ut løsninger for håndtering av overvann i urbane områder. 

Fédération Internationale des Jardins Familiaux (det internasjonale kolonihageforbundet) hedrer det store engasjementet hos Sogns kolonister i et forbilledlig og fremtidsrettet prosjekt for å møte dagsaktuelle utfordringer og bidra til bærekraftig utvikling.  Forbundet skriver videre at prosjektet er et godt eksempel for andre private hagebrukere, så vel som politikere og forvaltning både i Norge og internasjonalt og viser betydningen av kolonihagenes arbeid med og for miljøet.

Les mer i selve presentasjonen her