Sogn Hagelab i tidskriftet Hypen

Sogn Hagelabs Blågrønne overvannsprosjekt gis bred omtale, hele 8 sider, i det internasjonale kolonihageforbundets tidskrift Hyphen (nr. 76) som kommer både på engelsk, tysk og fransk.
 
I 2021 mottok prosjektet diplom i kategorien innovativt prosjekt basert på våre blågrønne og naturbaserte løsninger for håndtering av styrtregn og overvann og samarbeidet mellom hagekolonien, forskning og forvaltning. Arbeidet er nå omtalt i det internasjonale kolonihageforbundets tidsskrift som når ut til kolonister over hele verden.
 
Les mer her