Sogn Hagelab i tidskriftet Hypen

Sogn Hagelabs Blågrønne overvannsprosjekt gis bred omtale, hele 8 sider, i det internasjonale kolonihageforbundets tidskrift Hyphen (nr. 76) som kommer både på engelsk, tysk og fransk.
 
I 2021 mottok prosjektet diplom i kategorien innovativt prosjekt basert på våre blågrønne og naturbaserte løsninger for håndtering av styrtregn og overvann og samarbeidet mellom hagekolonien, forskning og forvaltning. Arbeidet er nå omtalt i det internasjonale kolonihageforbundets tidsskrift som når ut til kolonister over hele verden.
 
Les mer her

Internasjonal diplom for nyskapende prosjekt

Det internasjonale kolonihageforbundet har tildelt Sogn Hagekoloni og Sogn Hagelab sitt forskningsprosjekt “Storm Water Management” diplom for nyskapende prosjekter i forbindelse med den internasjonale kolonihagekonferansen i 2021.

Prosjektet inngår i et større forskningsprosjekt kalt New Water Ways, og er et samarbeid med NIVA – Norsk Institutt for Vannforskning, VAV (Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune), Oslo Kommune og flere forskningsmiljøer. Formålet er å studere og teste ut løsninger for håndtering av overvann i urbane områder. 

Fédération Internationale des Jardins Familiaux (det internasjonale kolonihageforbundet) hedrer det store engasjementet hos Sogns kolonister i et forbilledlig og fremtidsrettet prosjekt for å møte dagsaktuelle utfordringer og bidra til bærekraftig utvikling.  Forbundet skriver videre at prosjektet er et godt eksempel for andre private hagebrukere, så vel som politikere og forvaltning både i Norge og internasjonalt og viser betydningen av kolonihagenes arbeid med og for miljøet.

Les mer i selve presentasjonen her